کانال تخفیف

خرید ارزان با کد تخفیف رایگان

بیش از 750 سایت، اپلیکیشن و فروشگاه

  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 5,000 تومان
  • قابل استفاده برای تمامی پیشنهادات تخفیفان
  • ورود به سایت تخفیف گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
  تعداد محدوددریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 5,000 تومان
  • قابل استفاده برای تمامی پیشنهادات تخفیفان
  • ورود به سایت تخفیف گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 20,000 تومان
  • تخفیف ویژه کمپین شگفت انگیز با دمای بالا
  • قابل استفاده برای تمام دسته بندی ها در تمام شهرها
  • ...
  تعداد محدوددریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 20,000 تومان
  • تخفیف ویژه کمپین شگفت انگیز با دمای بالا
  • قابل استفاده برای تمام دسته بندی ها در تمام شهرها
  • بیشتر
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • هدیه ۵% تخفیف بیشتر سایت تخفیفان
  • قابل استفاده برای تکمیل خرید از سایت یا اپ
  • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک «لینک خرید»
  تعداد محدوددریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • هدیه ۵% تخفیف بیشتر سایت تخفیفان
  • قابل استفاده برای تکمیل خرید از سایت یا اپ
  • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 30,000 تومان
  • قابل استفاده برای همه پیشنهادهای تخفیفان
  • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
  تعداد محدوددریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 30,000 تومان
  • قابل استفاده برای همه پیشنهادهای تخفیفان
  • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 20,000 تومان
  • برای دسته رستوران، تفریحی ورزشی، سلامتی، زیبایی و...
  • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
  منقضی شدهدریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 20,000 تومان
  • برای دسته رستوران، تفریحی ورزشی، سلامتی، زیبایی و...
  • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف نت برگ
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 15,000 تومان
  • برای سفارش بالای 20 هزار تومان نت برگی
  • قابل استفاده بر روی نسخه جدید اپلیکیشن نت برگ
  • ...
  منقضی شدهدریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 15,000 تومان
  • برای سفارش بالای 20 هزار تومان نت برگی
  • قابل استفاده بر روی نسخه جدید اپلیکیشن نت برگ
  • بیشتر
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 15,000 تومان
  • قابل استفاده برای همه پیشنهاد های تخفیفان
  • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
  منقضی شدهدریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 15,000 تومان
  • قابل استفاده برای همه پیشنهاد های تخفیفان
  • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 15 هزار تومان
  • قابل استفاده برای بازی هیجان انگیز اتاق فرار
  • ورود به وبسایت خرید گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
  منقضی شدهدریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • حداکثر مبلغ تخفیف 15 هزار تومان
  • قابل استفاده برای بازی هیجان انگیز اتاق فرار
  • ورود به وبسایت خرید گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • قابل استفاده در تهران و کرج برای 30 نفر اول
  • مخصوص خرید بلیت ویژه پرواز تفریحی با پاراگلایدر
  • مشاهده ورزش های هوایی تخفیفان از «لینک خرید»
  منقضی شدهدریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • قابل استفاده در تهران و کرج برای 30 نفر اول
  • مخصوص خرید بلیت ویژه پرواز تفریحی با پاراگلایدر
  • مشاهده ورزش های هوایی تخفیفان از «لینک خرید»
  کوپن و کد تخفیف تخفیفان
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مخصوص خرید پیشنهادهای بوفه صبحانه
  • به تعداد محدود و قابل استفاده برای 50 نفر اول
  • خرید از وبسایت تخفیف گروهی تخفیفان در «لینک خرید»
  منقضی شدهدریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • بدون محدودیت سفارش اول
  • مخصوص خرید پیشنهادهای بوفه صبحانه
  • به تعداد محدود و قابل استفاده برای 50 نفر اول
  • خرید از وبسایت تخفیف گروهی تخفیفان در «لینک خرید»
  • 1
  • 2
  • ...
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 5,000 تومان
   • قابل استفاده برای تمامی پیشنهادات تخفیفان
   • ورود به سایت تخفیف گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
   تعداد محدوددریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 5,000 تومان
   • قابل استفاده برای تمامی پیشنهادات تخفیفان
   • ورود به سایت تخفیف گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 20,000 تومان
   • تخفیف ویژه کمپین شگفت انگیز با دمای بالا
   • قابل استفاده برای تمام دسته بندی ها در تمام شهرها
   • ...
   تعداد محدوددریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 20,000 تومان
   • تخفیف ویژه کمپین شگفت انگیز با دمای بالا
   • قابل استفاده برای تمام دسته بندی ها در تمام شهرها
   • بیشتر
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • هدیه ۵% تخفیف بیشتر سایت تخفیفان
   • قابل استفاده برای تکمیل خرید از سایت یا اپ
   • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک «لینک خرید»
   تعداد محدوددریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • هدیه ۵% تخفیف بیشتر سایت تخفیفان
   • قابل استفاده برای تکمیل خرید از سایت یا اپ
   • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 30,000 تومان
   • قابل استفاده برای همه پیشنهادهای تخفیفان
   • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
   تعداد محدوددریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 30,000 تومان
   • قابل استفاده برای همه پیشنهادهای تخفیفان
   • ورود به وبسایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 20,000 تومان
   • برای دسته رستوران، تفریحی ورزشی، سلامتی، زیبایی و...
   • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
   منقضی شدهدریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 20,000 تومان
   • برای دسته رستوران، تفریحی ورزشی، سلامتی، زیبایی و...
   • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف نت برگ
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 15,000 تومان
   • برای سفارش بالای 20 هزار تومان نت برگی
   • قابل استفاده بر روی نسخه جدید اپلیکیشن نت برگ
   • ...
   منقضی شدهدریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 15,000 تومان
   • برای سفارش بالای 20 هزار تومان نت برگی
   • قابل استفاده بر روی نسخه جدید اپلیکیشن نت برگ
   • بیشتر
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 15,000 تومان
   • قابل استفاده برای همه پیشنهاد های تخفیفان
   • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
   منقضی شدهدریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف 15,000 تومان
   • قابل استفاده برای همه پیشنهاد های تخفیفان
   • ورود به سایت تخفیفان با کلیک روی «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 15 هزار تومان
   • قابل استفاده برای بازی هیجان انگیز اتاق فرار
   • ورود به وبسایت خرید گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
   منقضی شدهدریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • حداکثر مبلغ تخفیف 15 هزار تومان
   • قابل استفاده برای بازی هیجان انگیز اتاق فرار
   • ورود به وبسایت خرید گروهی تخفیفان از «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • قابل استفاده در تهران و کرج برای 30 نفر اول
   • مخصوص خرید بلیت ویژه پرواز تفریحی با پاراگلایدر
   • مشاهده ورزش های هوایی تخفیفان از «لینک خرید»
   منقضی شدهدریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • قابل استفاده در تهران و کرج برای 30 نفر اول
   • مخصوص خرید بلیت ویژه پرواز تفریحی با پاراگلایدر
   • مشاهده ورزش های هوایی تخفیفان از «لینک خرید»
   کوپن و کد تخفیف تخفیفان
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • مخصوص خرید پیشنهادهای بوفه صبحانه
   • به تعداد محدود و قابل استفاده برای 50 نفر اول
   • خرید از وبسایت تخفیف گروهی تخفیفان در «لینک خرید»
   منقضی شدهدریافت کد تخفیف
   شرایط استفاده
   • بدون محدودیت سفارش اول
   • مخصوص خرید پیشنهادهای بوفه صبحانه
   • به تعداد محدود و قابل استفاده برای 50 نفر اول
   • خرید از وبسایت تخفیف گروهی تخفیفان در «لینک خرید»
   • 1
   • 2
   • ...
   ...............................................................................................................................................................

   آف چنل را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   سایت آف چنل (کانال تخفیف)، مرجع اشتراک گذاری رایگان کوپن و کد تخفیف فروشگاه های آنلاین و کسب و‌ کارهای اینترنتی است. در حال حاضر با همراهی استارت آپ ها انواع کد تخفیف، مسابقه، کمپین و جشنواره های صدها برند معتبر، اپلیکیشن و مراکز خدمات آنلاین را به اطلاع مخاطبان می‌رسانیم.دیجی کالا، اسنپ، اسنپ فود، استادکار، تپسی، سینماتیکت، علی بابا، فیلیمو، اسنپ مارکت، باسلام، بیمیتو و ماز از جمله این وبسایت ‌هاست. کاربران در کانال تخفیف می توانند در کوتاه ترین زمان و با چند کلیک ساده به جدیدترین تخفیف ها در گروه تاکسی اینترنتی، سفارش آنلاین غذا، اپراتورهای مخابراتی، موسیقی و سینما، گردشگری، مد و پوشاک، کتاب و کتابخوانی و ... دسترسی پیدا کنند.
   بستر تبلیغ بر پایه بن هدیه و آفر، علاوه بر کمک به بهتر شناخته شدن فروشگاه ها در صحنه رقابت و افزایش بازدید و آمار فروش آن‌ها، باعث کاهش هزینه و ایجاد تجربه‌ای لذت بخش از خریدی ارزان تر در ذهن مشتریان خواهد شد. چنین کمپین های تبلیغی و تخفیفی ضمن جذب مشتریان جدید باعث ترغیب کاربر به خرید مجدد شده و توسعه و رونق کسب و کار در فضای آنلاین را در پی خواهد داشت.

   کلیه حقوق برای کانال تخفیف محفوظ است
   © 1399