بورسیه کلاسینو
استارتاپ ها

شرایط ثبت نام بورسیه کلاسینو

آموزش برابر حق همه است و کلاسینو وسیله ای برای تحقق این هدف است. دشوار بودن کنکور و سنگینی رقابت