کد تخفیف طاقچه
  • کانال تخفیف کتاب و کتابخوانی طاقچه

کد تخفیف اولین خرید کتاب طاقچه

50%
تعداد محدود
salam
شرایط استفاده

  • 50 درصد کد تخفیف طاقچه برای اولین خرید کاربر جدید
  • فقط روی محتواها و کتاب های متنی فعال خواهد بود
  • برای همه کتاب های دارای آفر قیمتی کمتر از 50 درصد
  • با این کد مقدار تخفیف به 50% افزایش پیدا خواهد کرد
  • ثبت کد تخفیف اولین خرید از طاقچه از «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات