کد تخفیف بیمه دات کام
  • کانال تخفیف خدمات آنلاین بیمه دات کام

کد تخفیف 200 هزار تومانی بیمه بدنه بیمه دات کام

خرابی
200,000 تومان
اعتبار تا 1 ماه
of-03cb200
شرایط استفاده

  • با کد تخفیف بیمه بدنه را از بیمه دات کام ارزون تر بخرید
  • قابلیت اضافه نمودن پوشش بیمه بدنه مانند شکست شیشه
  • افزایش ارزش خودرو، ایاب ذهاب، پاشیدن مواد شیمیایی اسیدی
  • با اعمال بن مبلغ 200 هزار تومان در پرداخت کمتر می پر دازید
  • خرید با تخفیف بیمه دات کام بیمه بدنه با ورود «لینک خرید»

تخفیف‌های مشابه

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات