کد تخفیف سینماتیکت
  • کانال تخفیف تفریح و سرگرمی سینماتیکت

کد تخفیف 30 درصدی اولین خرید سینماتیکت

منقضی شده
30%
منقضی شده
first
شرایط استفاده

  • این کد تخفیف برای اولین خرید از سینماتیکت است
  • با استفاده از آن 30 درصد بهای بلیت کاهش می یابد
  • البته حداکثر 20 هزار تومان در فاکتور شما اثر میگذارد
  • معتبر برای همه سالن و سانس های بجز آف خورده ها
  • ثبت اولین خرید با تخفیف از سینماتیکت در «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات