انتشارات جنگل
  • خانه کتاب و کتابخوانی انتشارات جنگل

20 درصد تخفیف کتاب های حقوقی انتشارات جنگل

خرابی
20%
تعداد محدود
شرایط استفاده

  • کتاب های حقوقی نشر جنگل را با 20% تخفیف بخر
  • کتاب مبانی حقوق عمومی، مباحث کاربردی چک و سفته
  • قانون مالیات، مقررات صادرات و واردات، اصول و قواعد فقه و..
  • بدون نیاز به کد تخفیف قیمت کتب حقوقی کاهش یافته است
  • مشاهده لیست کتاب های حقوقی انتشارات جنگل از «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات