کد تخفیف تیوال
  • کانال تخفیف تفریح و سرگرمی تیوال

کد تخفیف 50 درصد دانشجویی تیوال

خرابی
50%
تعداد محدود
tiwallstudents
شرایط استفاده

  • با کد تخفیف دانشجویی تیوال بلیت ارزان تر بخر
  • ممکن است تخفیف روی برخی نمایش ها فعال نباشد
  • برای سایر موارد از 20 الی 50 درصد تخفیف لحاظ میشود
  • همچنین برای برخی تئاترها باید بلیت گروهی خرید کنید
  • استفاده از تخفیف دانشجویی تیوال با ورود «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات