دیجی کالا

جوایز ویژه در بازی 9 مرحله تا میلیونر شدن دیجی کالا