کد تخفیف آپ
  • کانال تخفیف خدمات آنلاین آپ

کد تخفیف 25 درصدی بیمه آسانسور آپ

خرابی
25%
تعداد محدود
APINEL
شرایط استفاده

  • خرید بیمه آسانسور با 25 درصد کد تخفیف آپ
  • قیمت بر اساس ظرفیت و سقف غرامت تعیین می شود
  • پوشش خسارت حین استفاده از آسانسور و سقوط کابین
  • به شرط داشتن گواهی استاندارد یا قرارداد بازدید دوره ای
  • سفارش بیمه آسانسور آپ با لمس دکمه «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات