دیجی کالا
  • کانال تخفیف فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

دریافت امتیاز از بازی شانس برگردون دیجی کالا

100%
تعداد محدود
شرایط استفاده

  • در شانس برگردون دیجی کالا فرصت دریافت امتیاز دارید
  • در هر نوبت بازی باید ابتدا 5 امتیاز دیجی کلاب خرج کنید
  • سپس از 8 کارت موجود 2 تای آنها را میتوان انتخاب نمایید
  • کارت ها ممکن است پوچ یا دارای 1، 2، 5، 15 و.. امتیاز باشد
  • احتمال اینکه امتیازات شما پس از یک دور کاهش یابد هست
  • ورود به بازی شانس برگردون دیجی کالا از «لینک خرید»

بهترین خرید با کد تخفیف دیجی کالا

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات