کد تخفیف اسنپ
  • کانال تخفیف تاکسی اینترنتی اسنپ

400 میلیون بورسیه طرح مستقیم تا رویا رانندگان اسنپ

100%
تعداد محدود
شرایط استفاده

  • طرح مستقیم تا رویا اسنپ به رانندگان بورسیه ویژه میدهد
  • فرصت مناسب برای افرادی که دارای استعداد خاص هستند
  • به طور مثال در رشته های هنری، ورزشی، علمی، فرهنگی و..
  • به نفر اول 400 میلیون کمک هزینه برای رسیدن به هدفش
  • نفرات دوم و سوم معاف از پرداخت کمیسیون اسنپ تا یکسال
  • اعطای بورسیه به منتخب اصلی طی زمان بندی انجام میشود
  • مشاهده شرایط طرح مستقیم تا رویا اسنپ در «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات