قسطا
  • کانال تخفیف مالی و سرمایه گذاری قسطا

کد تخفیف 50 درصدی هزینه اعتبارسنجی وام قسطا

خرابی
50%
تعداد محدود
offch50
شرایط استفاده

  • کد تخفیف هزینه اعتبارسنجی وام قسطا را کاهش میدهد
  • با داشتن چک برگشتی و قسط معوق تسهیلات تعلق نمیگیرد
  • مالکیت سیم کارت و کد ملی شخص باید مطابقت داشته باشد
  • 15 درصد از رتبه اعتباری را باید پیش پرداخت واریز نمایید
  • ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان الزامی است

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات