فیلم گردی

یک ماه اشتراک رایگان فیلم گردی هدیه وزارت ارتباطات

100%

تعداد محدود

شرایط استفاده

  • قابل استفاده برای مشترکین اینترنت ADSL
  • با ثبت نام رایگان در سایت هدایای مناسبتی
  • و وارد نمودن کد ملی، شماره تلفن ثابت و موبایل
  • پیامک کد تخفیف فیلمگردی پس از تکمیل ثبت نام
  • قابل استفاده برای مشترکین جدید یا غیرفعال فیلم گردی
  • دریافت اشتراک رایگان فیلم گردی از «لینک خرید»