کانال تخفیف

کد تخفیف سایت و اپلیکیشن ایران تیک

ایران تیک، سامانه فروش آنلاین بلیت سینما، تئاتر و کنسرت

  کوپن و کد تخفیف ایران تیک
  شرایط استفاده
  • ایران مخصوص خرید آنلاین بلیت سینماهای منتخب
  • ایران سینما کوروش، ایران مال، شکوفه، هروی، گالریا و شمیران
  • ایران با خرید یک بلیط سینما، 3 نفر امکان استفاده همزمان دارند
  • ایران خرید از وبسایت ایران تیک با کلیک روی «لینک خرید»
  تعداد محدود
  دریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • ایران مخصوص خرید آنلاین بلیت سینماهای منتخب
  • ایران سینما کوروش، ایران مال، شکوفه، هروی، گالریا و شمیران
  • ایران با خرید یک بلیط سینما، 3 نفر امکان استفاده همزمان دارند
  • ایران خرید از وبسایت ایران تیک با کلیک روی «لینک خرید»


   در حال بارگذاری تخفیف‌های منقضی    کوپن و کد تخفیف ایران تیک
    شرایط استفاده
    • ایران مخصوص خرید آنلاین بلیت سینماهای منتخب
    • ایران سینما کوروش، ایران مال، شکوفه، هروی، گالریا و شمیران
    • ایران با خرید یک بلیط سینما، 3 نفر امکان استفاده همزمان دارند
    • ایران خرید از وبسایت ایران تیک با کلیک روی «لینک خرید»
    تعداد محدود
    دریافت کد تخفیف
    شرایط استفاده
    • ایران مخصوص خرید آنلاین بلیت سینماهای منتخب
    • ایران سینما کوروش، ایران مال، شکوفه، هروی، گالریا و شمیران
    • ایران با خرید یک بلیط سینما، 3 نفر امکان استفاده همزمان دارند
    • ایران خرید از وبسایت ایران تیک با کلیک روی «لینک خرید»


     در حال بارگذاری تخفیف‌های منقضی