کانال تخفیف
ورودarrow

کد تخفیف سایت و اپلیکیشن ماکسیم


  کوپن و کد تخفیف ماکسیم
  شرایط استفاده
  • کد تخفیف ماکسیم مخصوص اولین سفر
  • با کوپن در هر سفر 10% تا سقف 15 هزار تومان هدیه بگیرید
  • فعال در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، مشهد و..
  • دانلود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی ماکسیم با کلیک «لینک خرید»
  تعداد محدود
  دریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • کد تخفیف ماکسیم مخصوص اولین سفر
  • با کوپن در هر سفر 10% تا سقف 15 هزار تومان هدیه بگیرید
  • فعال در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، مشهد و..
  • دانلود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی ماکسیم با کلیک «لینک خرید»


   در حال بارگذاری تخفیف‌های منقضی    کوپن و کد تخفیف ماکسیم
    شرایط استفاده
    • کد تخفیف ماکسیم مخصوص اولین سفر
    • با کوپن در هر سفر 10% تا سقف 15 هزار تومان هدیه بگیرید
    • فعال در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، مشهد و..
    • دانلود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی ماکسیم با کلیک «لینک خرید»
    تعداد محدود
    دریافت کد تخفیف
    شرایط استفاده
    • کد تخفیف ماکسیم مخصوص اولین سفر
    • با کوپن در هر سفر 10% تا سقف 15 هزار تومان هدیه بگیرید
    • فعال در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، مشهد و..
    • دانلود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی ماکسیم با کلیک «لینک خرید»


     در حال بارگذاری تخفیف‌های منقضی