کانال تخفیف
ورودarrow

کد تخفیف سایت و اپلیکیشن شاپ

شاپ، اپلیکیشن انجام تراکنش پرداختی و خدماتی تهیه بلیت مترو، پرداخت عوارض، طرح ترافیک و …

  کوپن و کد تخفیف شاپ
  شرایط استفاده
  • دریافت یک بلیت رایگان تک سفره مترو
  • با نصب اپلیکیشن شاپ و وارد کردن کدمعرف فوق
  • بلیط رایگان بیشتر با معرفی شاپ به دوستان و آشنایان
  • دارای امکانات خرید شارژ، کارت به کارت، پرداخت قبض و ...
  • ...
  تعداد محدود
  دریافت کد تخفیف
  شرایط استفاده
  • دریافت یک بلیت رایگان تک سفره مترو
  • با نصب اپلیکیشن شاپ و وارد کردن کدمعرف فوق
  • بلیط رایگان بیشتر با معرفی شاپ به دوستان و آشنایان
  • دارای امکانات خرید شارژ، کارت به کارت، پرداخت قبض و ...
  • بیشتر


   در حال بارگذاری تخفیف‌های منقضی    کوپن و کد تخفیف شاپ
    شرایط استفاده
    • دریافت یک بلیت رایگان تک سفره مترو
    • با نصب اپلیکیشن شاپ و وارد کردن کدمعرف فوق
    • بلیط رایگان بیشتر با معرفی شاپ به دوستان و آشنایان
    • دارای امکانات خرید شارژ، کارت به کارت، پرداخت قبض و ...
    • ...
    تعداد محدود
    دریافت کد تخفیف
    شرایط استفاده
    • دریافت یک بلیت رایگان تک سفره مترو
    • با نصب اپلیکیشن شاپ و وارد کردن کدمعرف فوق
    • بلیط رایگان بیشتر با معرفی شاپ به دوستان و آشنایان
    • دارای امکانات خرید شارژ، کارت به کارت، پرداخت قبض و ...
    • بیشتر


     در حال بارگذاری تخفیف‌های منقضی