کد تخفیف بیمیتو
  • کانال تخفیف مالی و سرمایه گذاری بیمیتو

کد تخفیف بیمیتو موتورسیکلت اولین خرید

راهنمای استفاده
منقضی شده
4%
منقضی شده
azk1rk7f
azkf6lkv
azkxvuov
azkb8cys
شرایط استفاده

  • تخفیف 4 درصدی بیمیتو خرید بیمه موتورسیکلت
  • مخصوص تمدید یا خرید بیمه شخص ثالث موتورسیکلت
  • جریمه دیرکرد بیمه موتور تا 10 اسفند 1400 بخشیده شده است
  • حداکثر مبلغ کوپن تخفیف بیمیتو موتورسیکلت 35 هزار تومان
  • خرید بیمه ثالث موتورسیکلت بیمیتو با مراجعه به «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات