لیموناد
  • کانال تخفیف آموزش آنلاین لیموناد

کد تخفیف 60% پکیج های آموزش اکسل لیموناد

خرابی
60%
اعتبار تا 1 ماه دیگر
offchexc
شرایط استفاده

  • پکیج های آموزش اکسل لیموناد تخفیف 60% دارد
  • قبل از پرداخت وجه باید کد فوق را روی سبد وارد کنید
  • دوره های پروژ محور مقدماتی و پیشرفته، Pivot Table
  • فرمول نویسی و ساخت جدول، یادگیری توابع اکسل و...
  • دیدن پکیج های آموزش اکسل لیموناد از «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات