شرکت مخابرات ایران

یک روز مکالمه رایگان تلفن ثابت به ثابت ویژه عید نوروز 1400