کد تخفیف تبدیل
  • کانال تخفیف مالی و سرمایه گذاری تبدیل

تا 40 میلیون هدیه ماموریت های جزیره جایزه تبدیل

خرابی
40,000,000 تومان
تعداد محدود
شرایط استفاده

  • با انجام ماموریت های تبدیل جایزه دریافت کنید
  • به ازای عضویت 200 میلیون بیبی دوج خواهید گرفت
  • همچنین در اولین معامله 12 هزار تومان بدست می آورید
  • با واریز 10 میلیون تومان به کیف پول تعهدی حساب تان
  • میتوانید در بازارهای تعهدی با 50 میلیون معامله کنید
  • جزئیات ماموریت جزیره جایزه تبدیل در «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات