کانال تخفیف
ورودarrow
آسیاتک

تخفیف اینترنت ADSL آسیاتک در جشنواره از یلدا تا نوروز


معتبر

تعداد محدود

شرایط استفاده

 • جشنواره زمستونت آسیاتک با 6 بسته اینترنت خانگی
 • 50 گیگابایت ترافیک 3 ماهه با سرعت 2 مگ 39000 تومان
 • بسته با حجم 75 گیگ 6 ماهه باسرعت 2 مگ 90 هزار تومان
 • 500 گیگابایت ترافیک شش ماهه 8 مگابیت 299000 تومان
 • 6 ماهه با حجم 700 گیگ 16 مگابیت بر ثانیه 399000 تومان
 • 700 گیگابایت ترافیک 1ساله با سرعت 8 مگ 590 هزار تومان
 • بسته 1000 گیگ یکساله سرعت 16 مگ قیمت 799 هزار تومان
 • حجم های فوق بین الملل هستند و معادل 1/2 ترافیک داخلی
 • 2 بسته اول غیر قابل تمدید ولی سایر بسته ها تمدید می شود
 • برای خرید به پنل کاربری آسیاتک در «لینک خرید» مراجعه کنید

تعداد محدود

شرایط استفاده

 • جشنواره زمستونت آسیاتک با 6 بسته اینترنت خانگی
 • 50 گیگابایت ترافیک 3 ماهه با سرعت 2 مگ 39000 تومان
 • بسته با حجم 75 گیگ 6 ماهه باسرعت 2 مگ 90 هزار تومان
 • 500 گیگابایت ترافیک شش ماهه 8 مگابیت 299000 تومان
 • 6 ماهه با حجم 700 گیگ 16 مگابیت بر ثانیه 399000 تومان
 • 700 گیگابایت ترافیک 1ساله با سرعت 8 مگ 590 هزار تومان
 • بسته 1000 گیگ یکساله سرعت 16 مگ قیمت 799 هزار تومان
 • حجم های فوق بین الملل هستند و معادل 1/2 ترافیک داخلی
 • 2 بسته اول غیر قابل تمدید ولی سایر بسته ها تمدید می شود
 • برای خرید به پنل کاربری آسیاتک در «لینک خرید» مراجعه کنید

نظر کاربران

اولین نظر را ثبت کنید!

ارسال نظر و پرسش‌ها

  نظر کاربران

  اولین نظر را ثبت کنید!

  ارسال نظر و پرسش‌ها