کد تخفیف آچاره
  • کانال تخفیف خدمات آنلاین آچاره

کد تخفیف 10 درصدی پرستاری و مراقبت سالمند آچاره

خرابی
10%
تعداد محدود
A4CUOLS
شرایط استفاده

  • خدمات پرستاری و مراقبت از سالمند با کد تخفیف آچاره
  • اعمال کد غیراول 10% تا سقف 100 هزار تومان از مبلغ می‌کاهد
  • امکان تعیین زمان سرویس بصورت روزانه، شبانه یا 24 ساعته
  • برخی از نیروها در ارائه امور پزشکی و درمانی هم مهارت دارند
  • و بعضی دیگر صرفا نگهداری از افراد سالمند را انجام می دهند
  • دریافت خدمات پرستاری سالمند آچاره با لمس «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات