کد تخفیف درمانکده
  • کانال تخفیف خدمات آنلاین درمانکده

کد تخفیف 35% مشاوره آنلاین صوتی با روانشناس درمانکده

خرابی
35%
اعتبار تا 3 هفته
psyS35off
شرایط استفاده

  • مشاوره صوتی آنلاین با روانشناس های درمانکده تخفیف دارد
  • با اعمال این کد 35% تا 30 هزار تومان کمتر خواهید پرداخت
  • نیم ساعت قبل از نوبت لینک مربوطه برای شما پیامک میشود
  • امکان رزرو وقت برای شماره خود و یا دیگران فراهم شده است
  • جهت ارتباط و مکالمه با متخصص باید به اینترنت متصل باشید
  • مشاوره آنلاین صوتی با روانشناس درمانکده از «لینک خرید»

تخفیف‌های مشابه

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات