کد تخفیف پاتوق
  • کانال تخفیف تفریح و سرگرمی پاتوق

50 سکه رایگان با کد دعوت پاتوق

خرابی
100%
تعداد محدود
شرایط استفاده

  • دریافت سکه هدیه از پاتوق با دعوت از دوستان
  • با هر عضویت 50 و با اولین خرید 500 سکه می گیرید
  • دارای بازیهای مارپله، منچ، اطلاعات عمومی، نبرد دریایی و ...
  • نصب پاتوق و دریافت کد دعوت پاتوق از «لینک خرید»

نظر کاربران

لطفا صبر کنید
در حال دریافت اطلاعات